MOTO W-600M3N

MOTO W-600M2H

Celková hmotnost: 600 – 750 kg

Užitečná hmotnost : 380 – 530 kg

Ložná plocha: 2440 x 1460 mm

Uchycení motocyklu: 3 motocykly